Nanotechnologia

Nanotechnologia - zajmuje się wytwarzaniem struktur lub elementów posiadających rozmiary w granicach od 1 do 100 nanometrów ( nanometr = 1 milionowa część milimetra )

Bakteriostatyczność - hamowanie wzrostu i biobójczość drobnoustrojów
Organizm ludzki atakowany jest w sposób ciągły przez różne bakterie, wirusy, grzyby. Wszystkie te szkodliwe działania można z powodzeniem kompensować obecnością nanocząsteczek srebra , które znakomicie podnoszą efektywność osłonową bariery immunologicznej organizmu człowieka
Doświadczenia naukowe wykazały, że w środowisku, gdzie znajdują się nanocząsteczki srebra bakterie giną. Dzieje się tak, ponieważ nanosrebro oddziaływuje na DNA drobnoustojów Zaburza strukturę i zdolności fizjologiczne , prowadząc do ich śmierci. Ponadto drobinki srebra osiadają na błonie komórkowej mikrobów i blokują enzymy, które są niezbędne do ich rozmnażania.
Czasteczki nanosrebra usuwają kilkaset rodzajów drobnoustrojów , hamują działanie pleśni i grzybów , zapewniając prawie 100% dezynfekcję i ochronę antybakteryjną . Można je zatem nazwać naturalnym antybiotykiem, przy czym nie niszczy on naturalnej, dobroczynnej flory bakteryjnej.
Testy dermatologiczne dowiodły, że - używając przedmiotów z technologią Nanosrebra -są spełnione wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia (zg. z ust. o kosmetykach, Dz.U. z 2001 , nr 42, poz.473, art. 11 ust.1 pkt.4 )
Wiele chorób ( w tym grypa) szerzy się (przenosi się) drogą kropelkowa, ale nie bezpośrednio. Kropelki osiadają gdzieś, np. na stole i dalej zakażenie przenosi się przez dotyk. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie czystości rozmaitych powierzchni.


Szanowny Konsultancie i Kliencie.

W obliczu narastających , groźnych i nieustannie odmiennych zagrożeń , powodowanych aktywnością świata drobnoustrojów i grzybów , firma Raypath oferuje szeroki asortyment unikalnych czyścików, wzbogaconych drobinkami nanosrebra. Używanie tego rodzaju czyścików powoduje niemal doszczętne unicestwienie kilkuset rodzajów bakterii i wirusów chorobotwórczych. Nadzwyczajna skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego (> 99% ) oraz brak ubocznych skutków stosowania (np. alergie) , to podstawowe zalety naszych produktów

Nasze czyściki, uszlachetnione w technologii Nano przeszły pomyślne badania pod kątem oceny bakteriostatyczności na Uniwersytecie Jagiellońskim ( Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum ) w POCh Gliwice. Metody badawcze prowadzono zgodnie z normami: AATCC 100-2004 i PN-ISO 18593:2005 Są one zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W procesie uszlachetniania czyścików użyto koloidalnego roztworu cząstek srebra metalicznego ( w wodnym środowisku krzemionki ) o rozdrobnieniu atomowym - o wym. poniżej 10 nanometrów ( dla porównania: wymiary wirusów: 15 - 300 nanometrów , a typowa komórka bakteryjna ma średnicę ok. 1000 nanometrów) . Tak wysokie rozdrobnienie ( na 1 cm2 czyścika Raypath znajduje się trudna do wyobrażenia ilość kilkuset bilionów - cząstek srebra ) powoduje ogromny wzrost powierzchni aktywnej nanosrebra, która osiąga wielkość do kilku m2 w jednym czyściku Raypath.

Podstawowa analiza polegała na zainfekowaniu czyścika szczepami bakterii chorobotwórczych (gronkowiec złocisty) oraz odczycie ilości drobnoustrojów zaraz po zakażeniu i po 24 godzinach inkubacji próbek. Otrzymane wyniki nie różnią się od ogólnodostępnych w literaturze - uzyskano bakteriobójczość na poziomie ok. 100 %. Dodatkowo analogiczne badania wykonano po 30 godzinach intensywnego prania w pralce automatycznej, przy użyciu mydła w płynie. I w tym przypadku % redukcji bakterii po 24 h inkubacji przewyższał 99%.

Rodzaj Próbki Stopień redukcji drobnoustrojów
Czyścik uszlachetniony roztworem nanosrebra -po 30 h prania 99,5 %
Czyścik uszlachetniony roztworem nanosrebra - świeży, bez prania 100 %