Ekologia

Postępujące zagrożenie środowiska naturalnego jest między innymi wynikiem nadmiernej ilości różnego rodzaju pyłów i gazów. Ilość emitowanych zanieczyszczeń sięga setek tysięcy ton rocznie. Zasadniczą część zanieczyszczeń stanowią drobne cząstki kurzu i pyłu. W cząsteczkach kurzu rozwijają się roztocza, grzyby i bakterie, które mogą powodować liczne alergie. Osadzają się we wszelkich mikronierównościach, jak i wdychane są wraz z powietrzem do płuc, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Skuteczne usuwanie brudu pozwala na zmniejszenie ryzyka zachorowania na grzybicę. Poniższe wyniki badań wskazują, że dotychczasowe tradycyjne metody czyszczenia nie w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Okazuje się jednak, że zastosowanie Techniki Czyszczenia Raypath, opartej na nowych technologiach włókienniczych, może z powodzeniem i bez użycia uciążliwych detergentów umożliwić skuteczne usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń.


Technika Czyszczenia Raypath - EKOLOGIA JUTRA


Prawidłowy proces posługiwania się Techniką Czyszczenia Raypath zawiera następujące etapy


1. Zwilżenie letnią wodą Czyścika Białego lub pielęgnacyjnego.

2. Pocieranie zabrudzonej powierzchni w celu oderwania cząstek brudu i zamienienia go w stan emulsji.

3. Zbieranie emulsji oraz polerowanie powierzchni czyszczonej za pomocą wilgotnego Czyścika Sunbeam.

4. Po procesie czyszczenia należy czysciki wyprać w letniej wodzie. Pozostawienie zabrudzonych czyścików na dłuższy okres czasu może spowodować powstanie trwałych zabrudzeń, które mogą wniknąć w tworzywo włókien. Czyściki należy suszyć w stanie rozwieszonym w temperaturze pokojowej.


Usuwanie zabrudzeń tradycyjną metodą z uzyciem detergentów a Techniką Czyszczenia Raypath EKOLOGIA JUTRA

Badania przeprowadzono dla dwóch typowych powierzchni spotykanych w gospodarstwach domowych, szpitalach, zakładach usługowych, oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Powierzchnie imitują z dużym przybliżeniem blat stołu oraz powierzchnie ceramiczne takich wyrobów jak flizy, porcelana, porcelit, szkło itp. Są to: płyta paździerzowa i płyta ceramiczna. Sztuczny brud to mieszanina kurzu, sadzy, miału węglowego, krzemianów oraz warstwa tłuszczu.

Tradycyjna metoda z użyciem detergentów polega na zastosowaniu bawełnianej szmatki zwilżonej w wodnym roztworze detergentów służących do mycia i czyszczenia powierzchni. Zastosowano trzy najbardziej popularne detergenty występujace na polskim rynku, pochodzące od różnych producentów. A oto jak kształtowały się wyniki:

Wyniki badań dla płyty ceramicznej
metoda czyszczenia
środowisko zwilżające średnia skuteczność czyszczenia
ściereczka bawełniana
+ detergenty
woda + 1 detergent 81 %
woda + 2 detergent 86 %
woda + 3 detergent 86 %
Technologia Raypath EKOLOGIA JUTRA woda
98 %
Wyniki badań dla płyty paździerzowej
metoda czyszczenia
środowisko zwilżające średnia skuteczność czyszczenia
ściereczka bawełniana
+ detergenty
woda + 1 detergent 68 %
woda + 2 detergent 67 %
woda + 3 detergent 75 %
Technologia Raypath EKOLOGIA JUTRA woda 95 %
Usuwanie grzybów Aspergillus Niger tradycyjną metodą z użyciem srodków chemicznych a Techniką Czyszczenia Raypath EKOLOGIA JUTRA

Aspergillus Niger to grzyb o nazwie kropidlak czarny, rozpowszechniony w przyrodzie, warunkowo chorobotwórczy dla człowieka.

W metodzie tradycyjnej uzywamy szmatkę bawełnianą, zwilżoną w najsilniejszym roztworze środka chemicznego o oznaczeniu z poprzednich badań numerem 3.

Wyniki badań dla płyty ceramicznej
metoda czyszczenia
średnia skuteczność czyszczenia
detergent
- po czyszczeniu
99,2 %
Technika RAYPATH
- po czyszczeniu
99,992 %
Wyniki badań dla płyty paździerzowej
metoda czyszczenia
średnia skuteczność czyszczenia
detergent
- po czyszczeniu
99,48 %
Technika RAYPATH
- po czyszczeniu
99,97 %
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego dla powierzchni zainfekowanych bakteriami oraz grzybami jest wyraźnie większa przy zastosowaniu czyscików Techniki Czyszczenia Raypath z użyciem wody, niż w przypadku sciereczek bawełnianych z użyciem detergentów.

raypathWyniki badań przeprowadzonych pod kierownictwem dr Stanisława Pfeifera wskazują na bardzo dobrą skuteczność usuwania brudu za pomocą Techniki Czyszczenia Raypath w porównaniu do metod tradycyjnych, wykorzystujących szmatki bawełniane i detergenty. Na podkreślenie zasługuje eliminacja uciążliwych dla środowiska naturalnego detergentów oraz fakt, iż produkty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny zarejestrowane pod numerami: HŻ/C/00151/08, HK/B/1250/01/2007, uznawane w państwach Unii Europejskiej.

Biuro Konsumenckich Standardów Jakości, gratulując Państwu trafnego wyboru, rekomenduje Techniki Czyszczenia Raypath do szerokiego stosowania w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz podmiotach wdrażających (stosujących) system sanitarny HACCAP."

dr Stanisław Pfeifer
Dr nauk towaroznawczych w Katedrze
Towaroznastwa Przemysłowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Rzeczoznawca, biegły sądowy w zakresie wyrobów włókienniczych